અમારી પ્રોડક્ટ

કેસોડ્રીન V-4 મમરી

 • કેસોડ્રીન V-4 મમરી

  કેસોડ્રીન V-4 મમરી અને કેસોડ્રીન V-4 પ્રવાહી ના તો જંતુનાશક છે કે ના તો ખાતર. તે માત્ર એક સુગંધિત નાઈટર સંયોજન છે. તે એક બિન-ઝેરી કૃષિ રસાયણ છે જેમ કે ઉત્સેચકો અને હોર્મોન્સ વગેરેનો ખેતરમાં ઉપયોગ થાય છે. જો કે, છંટકાવ કરતા પહેલા સામાન્ય સાવચેતી અને સલામતી પદ્ધતિઓ હાથ ધરવી જોઈએ.
 • પ્રોડકટ પેકેજ

  ૧૦કિલોના પેકિંગમાં ઉપલબ્ધ જે અમારી એજન્સીઓમાં મળશે.

  એજન્સી મેળવવા ઇરછુક વ્યક્તિ અમારો સંપર્ક કરે.
  Call (919824233741)
 • પ્રોડકટ વાપરવાની રીત..

  કેસોડ્રીન V-4 મમરી અને કેસોડ્રીન V-4 પ્રવાહી કંપનીની ભલામણ મુજબ વાપરવાનું રહે છે.
 • કેસોડ્રીન V-4 પ્રોડક્ટની વિગતવાર માહિતી.

  કેસોડ્રીન V-4 નાં ફાયદા

  કેસોડ્રીન V-4 મમરીનો ઉપયોગ મૂળ પર કોટિંગ બનાવે છે જેના કારણે ફૂગ,વાઈરસ અને બેક્ટેરિયા જે હાનિકારક હોય છે તે નબળા પડી નિયંત્રણમાં આવે છે. મમરી ધીમી પ્રકાશન ક્રિયા ધરાવે છે અને જમીન પરના મૂળ અને છોડ દ્વારા શોષાય છે. અને ચુસતા જંતુઓ અને ફંગલ પેથોજેન્સ સામે રક્ષણાત્મક કવચ પૂરું પાડે છે. આ પાણી ભરાવાની સ્થિતિમાં મૂળને ટકાવી રાખે છે.
  કુદરતી વનસ્પતિ, પ્રોટીન અને આવશ્યક તેલ કે જેમાં કેટલાક જંતુનાશક અને ફૂગનાશક ગુણધર્મો હોય છે, તેના કારણે છોડને બેક્ટેરિયલ, વાયરલ અને ફંગલ રોગોથી બચાવી શકાય છે. હાર્મોનલ એસિડની સામગ્રીને કારણે છોડ રોગાણુઓથી મુક્ત અને ફૂગ,વાઈરસ અને બેક્ટેરિયા નિયંત્રિત છે.